Commissies

De Controlecommissie:

 

De controlecommissie is belast met de controle van de financiele administratie van de vereniging en brengt daarvan verslag uit op de eerstvolgende algemene ledenraadsvergadering.

 

De commissie bestaat uit Johan Koers en Gerard Wijnands.

email: controlecommissie@babuti.nl

De lief en leed commissie:

 

De lief en leed commissie sttuurt een blijk van medeleven namens de vereniging tijdens de mooie en moeilijke momenten in het leven (geboorte, jubilea, trouwen, ziekte en sterfgevallen

 

De commissie wordt aangestuurd door het bestuur en beheert door Lydie de Jong.

email: liefenleed@babuti.nl

De begeleidingscommissie tbv het Leger des Heils:

 

De begeleidingscommissie voor het Leger de Heils bestaat uit een aantal buurtgenoten, afgevaardigden van de gemeente, politie en het Leger des Heils en bestuursleden van BaBuTi.

 

Namens BaBuTi zitten John Carelsz en René Holkema in de commissie

email: begeleidingscommissie_ldh@babuti.nl

Commisies

 

Bewonersvereniging BaBuTi heeft ter ondersteuning van haar bestuur een aantal commissies in het leven geroepen.

 

 

Belangenvereniging voor bewoners van:

 

Bastertkamp

Ten Busschekamp

Timmermeesterslaan 1-35 (oneven)

 

Adres:

Ten Busschekamp 27

8014 ED ZWOLLE

 

Secretariaat:

Bastertkamp 30

8014 EC ZWOLLE

 

Telefoon: 06 266 241 42

E-mail: info@babuti.nl

 

KVK nummer: 05077994

All rights reserved | BaBuTi 2017 | Disclaimer